AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Actueel

Sorteer op:
Verfijn uw selectie
Artikel
Nieuw platform Omgevingsvisie

Nieuw platform Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie heeft een nieuw platform. Hierop vind je de ontwerp Omgevingsvisie en blijf je op de hoogte van alle activiteiten rondom de Omgevingsvisie.

Artikel
Provinciale Staten geven ontwerp Omgevingsvisie vrij voor inspraak

Provinciale Staten geven ontwerp Omgevingsvisie vrij voor inspraak

Provinciale Staten hebben woensdag 7 juni het besluit genomen om de ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks vrij te geven voor de inspraak.

Artikel
Omgevingsvisie van en voor Flevoland

Omgevingsvisie van en voor Flevoland

Wij kunnen de ambities uit de Omgevingsvisie alleen in samenwerking realiseren. Veel genoemde termen in de Omgevingsvisie zijn o.a.: Samenleving, Flevolanders, partners, bedrijven en inwoners.

Artikel
Op bezoek bij Reimarkt Groningen

Op bezoek bij Reimarkt Groningen

Voor de opgave Duurzame Energie waren we op bezoek bij de energiewinkel Reimarkt Groningen. Daar legden zij ons uit hoe ze tot het concept met de 'openslaande deuren' gekomen zijn.

Artikel
Wethouder Dijksterhuis over de Omgevingsvisie

Wethouder Dijksterhuis over de Omgevingsvisie

Vele partijen verbinden zich aan de Omgevingsvisie van Flevoland. Ook wethouder Gerben Dijksterhuis (gemeente Zeewolde) is enthousiast over de gedachtegang van de Omgevingsvisie.

Artikel
Initiatiefvoorstel voor gesprek met 300 Flevolanders

Initiatiefvoorstel voor gesprek met 300 Flevolanders

D66, PVDD en het CDA hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor een Flevotop. Zij willen in september een gesprek met 300 Flevolanders dat gericht is op de uitvoering van de Omgevingsvisie Flevoland.

Artikel
Draagvlak voor opgaven Omgevingsvisie Flevoland toegenomen

Draagvlak voor opgaven Omgevingsvisie Flevoland toegenomen

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst 'Samen maken we Flevoland' op 4 april tekende het zich nog duidelijker af. Steeds meer partijen in de regio, inmiddels rond de 70, verbinden zich aan de maatschappelijke opgaven die in de Ontwerp Omgevingsvisie zijn geformuleerd.

Artikel
Hoe gaan we de Omgevingsvisie uitvoeren?

Hoe gaan we de Omgevingsvisie uitvoeren?

Een Omgevingsvisie is een, de uitvoering ervan een andere. Hoe gaat dat laatste in zijn werk?

Artikel
Veel Flevolanders maken foto's voor Omgevingsvisie

Veel Flevolanders maken foto's voor Omgevingsvisie

De fotowedstrijd die provincie Flevoland afgelopen periode organiseerde, heeft een veelvoud van prachtige en verrassende foto's opgeleverd.

Artikel
Ontwerp Omgevingsvisie gereed

Ontwerp Omgevingsvisie gereed

Gedeputeerde Staten hebben 18 april 2017 het besluit genomen om de ontwerp Omgevingsvisie aan te bieden aan Provinciale Staten. Bekijk hier de digitale Omgevingsvisie.

Artikel
Provincie presenteert kleurrijke Omgevingsvisie

Provincie presenteert kleurrijke Omgevingsvisie

Het atelier Flevo-perspectieven was afgerond en de perspectieven zijn daarna verdiept en aangescherpt. De champagne kon worden ingeschonken; de Omgevingsvisie is in concept klaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis op 4 april gingen de duimen omhoog. Omgevingsvisie? Vind ik leuk!

Artikel
Voortgangsbericht maart

Voortgangsbericht maart

Voortgangsbericht over de behandeling van de perspectieven van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in de diverse statencommissie's.

Artikel
Vertel de verhalen!

Vertel de verhalen!

Het perspectief Het Verhaal van Flevoland organiseerde een Atelierdag. Hier kwamen 25 mensen bijeen om dieper in te gaan op de identiteit en het landschap van Flevoland. Het verhaal van Flevoland is nog niet uitverteld en moet steeds opnieuw worden gehoord en geïnterpreteerd.

Artikel
Aanleg eerste energieneutrale snelweg

Aanleg eerste energieneutrale snelweg

Op donderdagmiddag 16 februari heeft minister Schultz van Haegen het startsein gegeven voor de aanleg van de 1e energieneutrale snelweg. Deze komt in Flevoland.

Artikel
Op bezoek bij de 10 dorpen

Op bezoek bij de 10 dorpen

De provincie was samen met de gemeente Noordoostpolder te gast in het dorpshuis in Rutten. We waren uitgenodigd door de dorpsverenigingen om over de toekomst van het gebied te praten. Hoe kunnen we visies bij elkaar brengen, met de gemeente als een van de samenwerkende partijen?

Artikel
Het goede voorbeeld

Het goede voorbeeld

Op de vierde dag van de Atelierweek werd het tijd om goed naar ons zelf te kijken. Want één van de voorstellen in het perspectief Duurzame Energie is dat de provincie zelf het goede voorbeeld gaat geven.

Artikel
Voor niks gaat de zon op

Voor niks gaat de zon op

Op 30 januari, de derde dag van de atelierweek Energie, kwam een groep van ongeveer 50 mensen bij elkaar om te discussiëren over de mogelijkheden van zonne-energie op het platteland.

Artikel
Volhouden loont

Volhouden loont

Als we willen dat alle gebouwen in Flevoland energieneutraal worden, moeten de huizen die vandaag en morgen gebouwd worden dat ook al niet zijn? En hoe doen we dat dan?

Artikel
Samenwerken aan schone energie

Samenwerken aan schone energie

Het perspectief Duurzame Energie gaat over hoe Flevoland de komende jaren wilt zorgen dat de hele provincie schone energie kan gebruiken. Om ons hierin te verdiepen, organiseren we een Atelierweek. Lees hier de uitkomsten van de eerste dag.

Agenda
Programma Atelierweek Energie

Programma Atelierweek Energie

Duurzame energie is een belangrijk onderdeel in de Omgevingsvisie. Om ons te verdiepen en te onderzoeken hoe we samen met andere partijen Flevoland kunnen voorzien van schone energie, is een atelierweek georganiseerd.

Artikel
Op bezoek bij prijswinnaar energie make-over

Op bezoek bij prijswinnaar energie make-over

Natuur en Milieu Flevoland organiseerde een prijsvraag. De hoofdprijs waren allerlei energiezuinige ingrepen voor in huis. We gingen op bezoek bij de prijswinnares Majken Brokken.

Artikel
Bijeenkomst Zon op Land

Bijeenkomst Zon op Land

Op 30 januari organiseren wij een bijeenkomst over grootschalige zon-projecten in het landelijk gebied.

Artikel
Leren van sociaal domein

Leren van sociaal domein

Saskia de Man van de gemeente Zaanstad vertelt over de uitdagingen in de transformatie van het sociaal domein en wat de provincie daarvan kan leren.

Artikel
Voortgangsbericht januari perspectieven in statencommissies

Voortgangsbericht januari perspectieven in statencommissies

De perspectieven Ruimte voor Initiatief, Regionale krachten, Krachtige samenleving en het Verhaal van Flevoland zijn in diverse statencommissies besproken. Welke ontwikkelingen zijn er? We hebben weer een voorgangsbericht gemaakt.

Artikel
Bijdragen aan de energiestransitie

Bijdragen aan de energiestransitie

Het einde van het fossiele tijdpark raakt in zicht. De prijs van fossiele energie stijgt, terwijl de prijs van duurzame energie daalt. Zelfs fossiele energiebedrijven, zoals Shell, investeren in groene energie. Er is veel geld beschikbaar voor duurzame energieprojecten.

Artikel
Op weg naar fossielvrij Friesland

Op weg naar fossielvrij Friesland

Voor het perspectief Duurzame energie gingen we op bezoek bij provincie Friesland. Daar werken ze samen met 'hun vrienden' aan hun duurzaamheidsdoelen.

Artikel
Groengas in Almere

Groengas in Almere

Volgende week is het zo ver. Dan levert de nieuwe groengas installatie van Almere zijn eerste gas. We bezochten de installatie net voor de kerst terwijl het terrein nog krioelde van de bouwvakkers.

Artikel
Voortgangsbericht perspectieven in statencommissies

Voortgangsbericht perspectieven in statencommissies

De perspectieven Landbouw: meerdere smaken, Circulaire economie en Duurzame energie zijn in diverse statencommissies besproken. Welke ontwikkelingen zijn er? We hebben een voorgangsbericht gemaakt.

Artikel
Opgaven, kansen en belemmeringen Circulaire Economie en Landbouw

Opgaven, kansen en belemmeringen Circulaire Economie en Landbouw

Op 14 december 2016 kwamen kwartiermakers en een aantal gasten van de perspectieven Circulaire Economie en Landbouw bij elkaar om uit te wisselen welke gezamenlijke opgaven, kansen en belemmeringen er zijn in beide perspectieven.

Artikel
Biobased productie in Flevoland

Biobased productie in Flevoland

Op 14 december organiseren we een bijeenkomst over de kansen voor circulaire economie en biobased productie in Flevoland. Bent u agrariër in Flevoland? Dan bent u van harte welkom!

Artikel
Bijeenbrengen van verschillende ketenpartijen

Bijeenbrengen van verschillende ketenpartijen

Flevoland wil aan de slag met de transitie naar een circulaire economie. Dit is een van de zeven lange termijn opgaven die momenteel wordt uitgewerkt voor de Omgevingsvisie van de provincie.

Artikel
Sleutels voor het stimuleren van innovatie

Sleutels voor het stimuleren van innovatie

Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creëren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiëren.

Artikel
Samenwerking van onderop meest effectief

Samenwerking van onderop meest effectief

Voor het perspectief krachtige samenleving waren we op bezoek bij de provincie Limburg. Wat doen zij om tot een krachtige samenleving te komen?

Artikel
Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

Het gebied Oosterwold is een experiment in de ruimtelijke ordening en een proeftuin voor de Omgevingswet. Drie jaar na de start evalueerde RUIMTEVOLK deze gebiedsontwikkeling en formuleerde zeven lessen.

Artikel
Blijven inzetten op energietransitie

Blijven inzetten op energietransitie

Ondanks dat Flevoland de koploper is op het terrein van hernieuwbare energie, kan Flevoland niet achteroverleunen. Integendeel. Aanhoudende inzet op de energietransitie is nodig om als regio op termijn volledig duurzaam in de energiebehoefte te voorzien.

Artikel
Participatie in provincie lastiger dan in gemeente

Participatie in provincie lastiger dan in gemeente

Op provinciaal niveau speelt burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol. Ook provincie Noord-Holland is hier bewust van. Ze onderzocht de rol van burgerparticipatie binnen provinciale projecten.

Artikel
Partijen en invalshoeken bij elkaar brengen

Partijen en invalshoeken bij elkaar brengen

Na de nodige interne voorbereiding voor de uitwerking van het perspectief Ruimte voor initiatief, startte ons veldwerk. Samen met Pieter de Jong en Kees Breed van de ROB dachten we na over het perspectief en de doorvertaling daarvan naar een bestuursstijl.

Artikel
Bijeenkomst Circulaire Economie

Bijeenkomst Circulaire Economie

Er ligt in Flevoland een uitdagende gemeenschappelijke opgave voor de recycling sector op het gebied van circulaire economie. Hierin gaan we ons verdiepen tijdens deze bijeenkomst.

Artikel
Flevoland versus de Beemster

Flevoland versus de Beemster

Voor het perspectief Het Verhaal van Flevoland gingen we in gesprek met Jos Ulijn. Jos geeft les in landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. We spraken hem over zijn grote passie: droogmakerijen.

Artikel
Bijeenkomst Regionale krachten

Bijeenkomst Regionale krachten

Op 16 november vindt de tweede bijeenkomst van het perspectief Regionale krachten plaats. Tijdens deze bijeenkomst willen we de krachten van de verschillende regio's in kaart brengen.

Artikel
Overheid en ondernemers maken samen de economie

Overheid en ondernemers maken samen de economie

In een interview spreekt Krijn Poppe over de prijs van voedsel, het verlies aan arbeid in de landbouw, de invloed van technologisering en de bescherming van de publieke waarden.

Artikel
Start tweede fase Omgevingsvisie: samen optrekken maakt het verschil

Start tweede fase Omgevingsvisie: samen optrekken maakt het verschil

Donderdag 6 oktober trapte de provincie samen met partners de tweede fase van de Omgevingsvisie af. Per perspectief betrekt de provincie partners om het perspectief verder te laden en te verdiepen. Tijdens deze middag werden zij eerst gezamenlijk geïnspireerd om vervolgens per perspectief het gesprek aan te gaan in het 'veld'.

Artikel
Samenspel rond een zonneweide

Samenspel rond een zonneweide

Waar loopt een initiatiefnemer in Flevoland tegen aan? Om hier inzicht in te krijgen ging het perspectief richting de Vlotgrasweg in Lelystad. Hier woont Mathé Vermunt en hij wil een zonneweide aanleggen op een akker naast zijn huis.

Artikel
Regionale krachten: vul elkaar aan

Regionale krachten: vul elkaar aan

Op 6 oktober heeft de aftrap van de tweede fase van de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Voor het perspectief Regionale krachten vertrokken wij richting een inspirerende omgeving, namelijk de Plesmansalon in de replica van het oude Schipholgebouw uit 1928 op Aviodrome.

Artikel
Flevolandse landbouw

Flevolandse landbouw

Tijdens de aftrap van de tweede fase van de Omgevingsvisie gingen de perspectieven het 'veld' in. Het perspectief Landbouw: meerdere smaken ging naar Aeres Praktijkcentrum in Dronten.

Artikel
Ontwikkelen vanuit gebiedsidentiteit

Ontwikkelen vanuit gebiedsidentiteit

We zitten midden in de zoektocht naar manieren om Het Verhaal van Flevoland levend te maken en te houden. Hoe kunnen we dit unieke verhaal nog beter en sterker benutten?

Artikel
De sociaal economische kracht van Oost-Nederland

De sociaal economische kracht van Oost-Nederland

Voor het perspectief Regionale Krachten zijn we op zoek naar wat Flevoland kan betekenen voor de omliggende regio's. En wat omliggende regio's kunnen betekenen voor Flevoland. Om ons in dit vraagstuk te verdiepen gingen we naar de presentatie over de sociaal economische kracht van Oost-Nederland.

Nieuws
Uitwerking Omgevingsvisie van start

Uitwerking Omgevingsvisie van start

De provincie Flevoland gaat de komende maanden de Flevo-perspectieven verder verdiepen. Dit gebeurt samen met partners uit Flevoland. Op 6 oktober vindt hiervoor de aftrap plaats.

Artikel
Op zoek naar ruimte voor initiatief

Op zoek naar ruimte voor initiatief

In de tweede fase van Omgevingsvisie werkt de provincie de Flevo-perspectieven verder uit. Voor Ruimte voor Initiatief verdiepen ons in de vraag hoe de overheid om kan gaan met waardevolle ideeën uit de maatschappij.

Artikel
Duurzame Energie 2050

Duurzame Energie 2050

In 2050 wil Nederland haar energievoorziening volledig duurzaam hebben ingericht. Op het platteland liggen kansen; agrarische ondernemers kunnen werken met diverse vormen van hernieuwbare energie.

Nieuws
Aftrap tweede fase Omgevingsvisie FlevolandStraks

Aftrap tweede fase Omgevingsvisie FlevolandStraks

Onlangs trapte een groep van zo'n twintig projectleden (medewerkers van de provincie en daarbuiten) af om aan de slag te gaan met de tweede fase van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. De fase waarin de Omgevingsvisie opgesteld gaat worden, die eind december 2016 in concept gereed zal zijn.

Artikel

Gaat Nederland het merken?

In een column op mijnomgevingsvisie.nl schrijft Paul de Bruijn over de nieuwe omgevingswet. 'De doelstelling voor meer regionale verschillen, die de nieuwe Omgevingswet belooft, kan ons land nog goed van pas komen.'

Artikel
Het landschap in 2070

Het landschap in 2070

Vraag tien kennisinstellingen en ontwerpbureaus hoe het Nederlandse landschap er in 2070 uitziet en je krijgt in elk geval geen eenduidig antwoord. Of toch wel?

Foto
Flevofact

Flevofact

Bijna 3x zoveel Flevolanders dan Nederlanders doen aan triathlon

Artikel
Toekomstperspectief agrosector

Toekomstperspectief agrosector

De land- en tuinbouw in Flevoland staat er goed voor. De bedrijfsstructuur en -omvang zijn gunstig in vergelijking met vergelijkbare bedrijfstypes in andere gebieden. Wat is het toekomstperspectief van de agrosector van Flevoland?

Artikel
Duurzame Energie 2020

Duurzame Energie 2020

Duurzame energie is een van de zeven Flevo-perspectieven. Een belangrijke want in 2020 moet 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken duurzaam zijn.

Foto
Bestuur

Bestuur

Het bestuur van toen. Wat is hun rol anno 2016? En wat is de jouwe?

Artikel
Circulaire economie: wat is dat?

Circulaire economie: wat is dat?

Wat houdt een circulaire economie eigenlijk in? En wat is hier de noodzaak van?

Artikel
Opgaven voor duurzame ontwikkeling

Opgaven voor duurzame ontwikkeling

In de afgelopen jaren signaleerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven.

Foto
Flevofact

Flevofact

Uit eten gaan en funshopping zijn veel ondernomen activiteiten tijdens de vakantie in Flevoland.

Artikel
Mainports voorbij

Mainports voorbij

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft in opdracht van het kabinet onderzocht of de toekomstige positie van Nederlandse mainports om ander beleid vraagt.

Poll

Wat waardeer jij het meest in Flevoland?

Artikel
Circulaire economie, hot and happening

Circulaire economie, hot and happening

'Het is niet meer de vraag of Europa richting een circulaire economie zal transformeren. De noodzaak is overduidelijk', aldus de klimaatgezant, Michiel Rentenaar in het atelier. Kort geleden presenteerden de Raad voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische raad hun kijk op de circulaire economie.

Foto
Flevofact

Flevofact

Nederland en Flevoland in het bijzonder is op het gebied van landbouw koploper en heeft een voorsprong op de rest van de wereld. Ook in biologische landbouw is Flevoland koploper.

Foto
Flevofact

Flevofact

Flevoland wordt niet alleen sterk bepaald door haar landschap, de suburbane woonomgeving, het water, de dijken, de weidsheid, de rechte lijnen en de bijzondere natuur, maar ook door de architectuur en de landschapskunst.

Foto
Flevofact

Flevofact

Wist je dat er in Flevoland zo'n 375 elektrische en 3213 hybride auto's rondrijden?

Foto
Flevofact

Flevofact

Er zijn maar liefst 435 scheepswrakken met bijna 33.000 voorwerpen gevonden.

Quote
Een provincie die er wezen mag, jongste stukje Nederland
Mak Zeiler, schrijver Flevoland volkslied
Quote
Mijn opa was een pionier, met polderklei in het vizier...
Danieke van Baal
Foto
Ontspanning

Ontspanning

Kinderen hebben ruimte nodig om te sporten en ontspannen.

Quote
Ruimtelijke Ordening 2.0 is de dienstbare RO die het niet langer moet hebben van het vermogen vlekken op kaarten te zetten, maar van het vermogen dienstbaar te zijn aan de maatschappelijke opgaven die zich aandienen.
Co Verdaas
Foto
Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie is nodig voor de toekomst. Tegelijk wil het oog ook wat. Waar ligt de balans?

Quote
Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst
Cornelis Lely