AA Tekstgrootte
Visie op Flevoland

Wat wordt de toekomst van Flevoland?

De provincie Flevoland staat voor de opgave om een strategisch plan te schrijven voor de toekomst van Flevoland: de Omgevingsvisie. Op deze website kunt u alles lezen over de achtergronden en de rol van de provincie en Flevolanders bij dit proces. Lees verder.

Artikel
Biobased productie in Flevoland

Biobased productie in Flevoland

Op 14 december organiseren we een bijeenkomst over de kansen voor circulaire economie en biobased productie in Flevoland. Bent u agrariër in Flevoland? Dan bent u van harte welkom!

Artikel
Bijeenbrengen van verschillende ketenpartijen

Bijeenbrengen van verschillende ketenpartijen

Flevoland wil aan de slag met de transitie naar een circulaire economie. Dit is een van de zeven lange termijn opgaven die momenteel wordt uitgewerkt voor de Omgevingsvisie van de provincie.

Artikel
Sleutels voor het stimuleren van innovatie

Sleutels voor het stimuleren van innovatie

Regio's kunnen de optimale condities voor innovatie creëren, maar het succes van innovatiemilieus valt niet zomaar te kopiëren.

Artikel
Samenwerking van onderop meest effectief

Samenwerking van onderop meest effectief

Voor het perspectief krachtige samenleving waren we op bezoek bij de provincie Limburg. Wat doen zij om tot een krachtige samenleving te komen?

Artikel
Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

Het gebied Oosterwold is een experiment in de ruimtelijke ordening en een proeftuin voor de Omgevingswet. Drie jaar na de start evalueerde RUIMTEVOLK deze gebiedsontwikkeling en formuleerde zeven lessen.

Artikel
Blijven inzetten op energietransitie

Blijven inzetten op energietransitie

Ondanks dat Flevoland de koploper is op het terrein van hernieuwbare energie, kan Flevoland niet achteroverleunen. Integendeel. Aanhoudende inzet op de energietransitie is nodig om als regio op termijn volledig duurzaam in de energiebehoefte te voorzien.

Artikel
Participatie in provincie lastiger dan in gemeente

Participatie in provincie lastiger dan in gemeente

Op provinciaal niveau speelt burgerparticipatie een steeds belangrijkere rol. Ook provincie Noord-Holland is hier bewust van. Ze onderzocht de rol van burgerparticipatie binnen provinciale projecten.

Artikel
Partijen en invalshoeken bij elkaar brengen

Partijen en invalshoeken bij elkaar brengen

Na de nodige interne voorbereiding voor de uitwerking van het perspectief Ruimte voor initiatief, startte ons veldwerk. Samen met Pieter de Jong en Kees Breed van de ROB dachten we na over het perspectief en de doorvertaling daarvan naar een bestuursstijl.

Artikel
Flevoland versus de Beemster

Flevoland versus de Beemster

Voor het perspectief Het Verhaal van Flevoland gingen we in gesprek met Jos Ulijn. Jos geeft les in landschapsarchitectuur aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. We spraken hem over zijn grote passie: droogmakerijen.

Artikel
Overheid en ondernemers maken samen de economie

Overheid en ondernemers maken samen de economie

In een interview spreekt Krijn Poppe over de prijs van voedsel, het verlies aan arbeid in de landbouw, de invloed van technologisering en de bescherming van de publieke waarden.

Artikel
Start tweede fase Omgevingsvisie: samen optrekken maakt het verschil

Start tweede fase Omgevingsvisie: samen optrekken maakt het verschil

Donderdag 6 oktober trapte de provincie samen met partners de tweede fase van de Omgevingsvisie af. Per perspectief betrekt de provincie partners om het perspectief verder te laden en te verdiepen. Tijdens deze middag werden zij eerst gezamenlijk geïnspireerd om vervolgens per perspectief het gesprek aan te gaan in het 'veld'.

Artikel
Samenspel rond een zonneweide

Samenspel rond een zonneweide

Waar loopt een initiatiefnemer in Flevoland tegen aan? Om hier inzicht in te krijgen ging het perspectief richting de Vlotgrasweg in Lelystad. Hier woont Mathé Vermunt en hij wil een zonneweide aanleggen op een akker naast zijn huis.

Artikel
Regionale krachten: vul elkaar aan

Regionale krachten: vul elkaar aan

Op 6 oktober heeft de aftrap van de tweede fase van de Omgevingsvisie plaatsgevonden. Voor het perspectief Regionale krachten vertrokken wij richting een inspirerende omgeving, namelijk de Plesmansalon in de replica van het oude Schipholgebouw uit 1928 op Aviodrome.

Artikel
Flevolandse landbouw

Flevolandse landbouw

Tijdens de aftrap van de tweede fase van de Omgevingsvisie gingen de perspectieven het 'veld' in. Het perspectief Landbouw: meerdere smaken ging naar Aeres Praktijkcentrum in Dronten.

Artikel
Ontwikkelen vanuit gebiedsidentiteit

Ontwikkelen vanuit gebiedsidentiteit

We zitten midden in de zoektocht naar manieren om Het Verhaal van Flevoland levend te maken en te houden. Hoe kunnen we dit unieke verhaal nog beter en sterker benutten?

Artikel
De sociaal economische kracht van Oost-Nederland

De sociaal economische kracht van Oost-Nederland

Voor het perspectief Regionale Krachten zijn we op zoek naar wat Flevoland kan betekenen voor de omliggende regio's. En wat omliggende regio's kunnen betekenen voor Flevoland. Om ons in dit vraagstuk te verdiepen gingen we naar de presentatie over de sociaal economische kracht van Oost-Nederland.

Nieuwsgierig naar meer? Bekijk hier alles